YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı : Yaşar Karaduman

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ziya Gökalp 

Yönetim Kurulu Üyesi : Kazım Güler

Yönetim Kurulu Üyesi : Nazım Erdoğdu

Yönetim Kurulu Üyesi : Sevinç Tok