İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle hassasiyet gösterilmektedir. Bu amaçla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimleri ile çalışılmaktadır. Yapılan işlerde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak ve iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek öncelikli şirket politikamız olmuştur. Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak nitelikli ve deneyimli iş gücü arasına kurumsal bağlılık sağlamak da politikalarımız arasında olmuştur.